';

USLUGE

Cilj klinike Veselinović je da na jednom mestu ponudi sve oftalmološke usluge.

Katarakta predstavlja zamućenje sočiva bilo kog stepena. Nastaje pod uticajem velikog broja faktora. Normalno sočivo je providno i ima izuzetno važnu ulogu u refrakciji oka.

Ablacija retine predstavlja odlubljenje senzorne retine mrežnjače od njene podloge – retinalnog pigmentnog epitela, uz nakupljanje tečnosti ispod mrežnjače. Bitan je uzrok pada vidne oštrine.

Glaukom, poznat kao i povišen očni pri­ti­sak, česta je očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Rano otkri­vanje je jako bitno, kako bi se sprečio gubitak vida.

OCT je dijag­nos­tička metoda sagle­da­vanja poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva.

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih prob­lema savremene oftal­mologije.

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe. Tehnološki napredak doprineo je biokompatibilnosti, dobrim optičkim karakteristikama i komforu.

Bezbolna metoda dijagnostikovanja širokog spektra očnih oboljenja, posebno kod pacijenata gde konvencionalne metode pregleda nisu dovoljne za postavljanje tačne dijagnoze.

Dijabetična retinopatija predstavlja jednu od najozbiljnijih komplikacija dijabetesa. Ukoliko se na vreme ne leči može dovesti do trajnog gubitka vida. Iz tog razloga su važne redovne kontrole oftalmologa.

Biometrijski dijagnostički uređaj za merenje aksijalnih dimenzija i prednjeg dela ljudskog oka, i određivanje odgovarajućih intraokularnih sočiva sa preciznošću od 0.01mm.

Lasersko skidanje dioptrije je danas pouzdan izbor za pacijente koji imaju neku od anomalija poput kratkovidosti, dalekovidosti ili astigmatizma. Ima za cilj da pacijenti nastave svoje svakodnevne aktivnosti bez nošenja sočiva ili naočara.

Ako primetite neravne žute mrlje na unutrašnjim uglovima očnih kapaka ili oko očiju, moguće je da imate stanje poznato kao Xantelasma. Ti žućkasti, obostrani, plakovi ispod kože su zapravo lipidnih naslaga.

Intraokularna sočiva predstavljaju specijalno izrađena sočiva koja se ugrađuju u oko umesto prirodnog sočiva koje se uklanja tokom hirurgije katarakte. IOL se takođe u današnje vreme koriste i u svrhu korekcione hirugije.