Usluge

Operacija katarakte

Katarakta predstavlja zamućenje sočiva bilo kog stepena i može nastati pod uticajem velikog broja faktora. Normalno sočivo je providno i ima izuzetno važnu ulogu u refrakciji oka.

Operacija ablacije retine

Ablacija retine predstavlja odlubljenje senzorne retine mrežnjače  od njene podloge – retinalnog pigmentnog epitela, uz nakupljanje tečnosti ispod mrežnjače.

glaukom

Lečenje glaukoma

Glaukom ili kako se često naziva povišen očni pri­ti­sak vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas!

Optička koher­entna tomo­grafija

OCT je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva.

Senilna degen­eracija makule

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije.

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe.

Ultrazvučna dijagnostika

Bezbolna metoda za dijagnostikovanja širokog spektra očnih oboljenja.

Lečenje dijabetesne retinopatije

Dijabetična retinopatija predstavlja jednu od najozbiljnijih komplikacija dijabetisa i u koliko se na vreme ne leči može da dovede do trajnog gubitka vida.

alegro-wave-light

Alegro WaveLight

Biometrijski dijagnostički uređaj za merenje aksijalnih dimenzija i prednjeg dela ljudskog oka, i određivanje odgovarajućih intraokularnih sočiva.
Call Now ButtonPozovite