';

Dr Marija Itić Todorović

Lekar na specijalizaciji

Dr Marija Itić Todorović
Lekar na specijalizaciji

 

Dr Marija Itić – Todorović rođena je u Vranju 20.04.1984. godine. Diplomirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Majka je dvoje dece.

Radila kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja u Vranju sa prekidima u periodu od septembra 2011. do novembra 2016. godine.

Specijalizovan kurs iz urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Nišu završila je 2011. godine. Specijalizaciju iz oftalmologije započinje 08.05.2017. godine i trenutno je na specijalističkom stažu na Očnoj klinici Kliničkog centra u Nišu.

USAVRŠAVANJE

  • Aktivni je učesnik na Kongresu oftalmologa Srbije 2017. godine u Aranđelovcu sa usmenom prezentacijom.
  • Učešće na srpskim i inostranim oftalmološkim kongresima i stručnim sastancima.

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA

  • Član je Lekarske komore Srbije i Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju (ESCRS – European society of cataract & refractive surgeons).