';

Ultrazvučna dijagnostika

Bezbolna metoda za dijagnostikovanje širokog spektra očnih oboljenja.

Ultrazvučna sonografija predstavlja neinvazivnu, kontaktnu, bezbolnu metodu za dijagnostikovanja širokog spektra očnih oboljenja, posebno kod pacijenata kada su konvencionalne metode pregleda nedovoljne da bi se postavila tačna dijagnoza.

ultrazvuna-sonografija

B-scan sistem je dvodimenzionalani uvid u stanje zadnjeg segmenta oka, kada kliničkim pregledom nismo u mogućnosti da vidimo strukture oka, najčešće usled zamućenja sočiva ili rožnjače. Preoperativnim pregledom ovom metodom, isključuje se mogućnost da je za gubitak vida, osim katarakte, odgovorno i neko drugo patološko stanje: ablacija mrežnjače, tumor, krvavljenje, promene nastale kao posledica dijabetične retinopatije, zapaljenje i slično.

Takođe se primenjuje kod pacijenata koji boluju od Graves Bazedovljeve bolesti (bolest štitne žlezde), da bi se uočile promene na extraokularnim mišićima i orbiti, a koje su nedostupne kliničkim pregledom.

Ultrazvučna dijagnostika B–scan, je esencijalna kod povreda oka i utvrđivanja prisustva stranog tela u oku nakon povređivanja.

Ultrazvuk se takođe koristi kod proračuna sočiva prilikom pripreme pacijenata na zahvat operacije mrene (tzv. biometrija). A-scan određuje dužinu oka, te se na osnovu ostalih unesenih parametara programski izračuna koju dioptrijsku vrednost treba imati sočivo koje će se ugraditi u oko na kraju operativnog zahvata uklanjanja katarakte.

A-scan sistem se koristi skoro isključivo za biometriju, odnosno ultrazvučno merenje dužine očne jabučice.

Oftalmološka ordinacija “Zona Vida Veselinović” opremljena je najsavremenijim ultrazvučnim aparatom Compact Touch 3-in-1 Ultrasound system, Quantel Medical, a naši lekari poseduju sertifikate o edukaciji iz ove oblasti, obavljenoj u “Školi ultrazvuka u oftalmologiji”, koja se organizuje pod pokroviteljstvom Udruženja oftalmologa Srbije.

Glavni konsultant za ultrazvučnu dijagnostiku u našoj ordinaciji je Prof dr Ivan Stefanović, direktor Škole ultrazvuka i ehobiometrije u oftalmologiji.

Zakažite pregled

Pozovite KLINIKU VESELINOVIĆ i još danas zakažite pregled.

Adresa
Broj telefona
Email