';

Premium sočiva

Intraokularna sočiva predstavljaju specijalno izrađena veštačka sočiva koje se ugrađuju u oko umesto prirodnog sočiva.

Šta su intraokularna sočiva (IOL) i kako izabrati odgovarajuće sočivo kod operacije katarakte?

Intraokularna sočiva predstavljaju specijalno izrađena veštačka sočiva koja se ugrađuju u oko umesto prirodnog sočiva koje se uklanja tokom hirurgije katarakte. IOL se takođe u današnje vreme koriste i u svrhu takozvane korekcione hirugije tj. refraktivne zamene sočiva (refractive lens exchange).

Pre upotrebe intraokularnih sočiva, nakon uklanjanja prirodnog sočiva, nije se ugrađivalo veštačko sočivo, već je pacijent bio u obavezi da nosi izuzetno debela stakla na naočarima ili da korekciju vida nakon operacije katarakte popravi nošenjem kontaktnih sočiva.

U poslednjih nekoliko godina prisutan je izuzetno veliki napredak u kvalitetu, dizajniranju i optičkim karakteristikama intraokularnih sočiva. Velike svetske firme koje se bave proizvodnjom intraokularnih sočiva, utrkuju se u nameri da proizvedu što bolje sočivo koje će imati optičke karakteristike približne prirodnom sočivu.

Imajući u vidu da se katarakta sve više javlja i u mlađem uzrastu, a da su zahtevi pacijenata sve veći u smislu da posle operacije katarakte normalno obavljaju sve životne aktivnosti, na svetskom tržištu se neprekidno javljaju novi tipovi intraokularnih sočiva.

Pacijenti žele da normalno vide pri vožnji automobilom, da aktivno koriste kompjutere i mobilne telefone i imaju kvalitetan vid koji ih neće ograničavati u svakodnevnim aktivnostima.

Savremena intraokularna sočiva se uslovno mogu podeliti u dve grupe, monofokalna i multifokalna sočiva.

Monofokalna sočiva omogućuju pacijentima da posle operacije katarakte imaju normalan vid na daljinu, a za rad na blizinu, čitanje, korišćenje kompjutera, koriste naočare. Pacijenti kod kojih je ugrađeno monofokalno sočivo su zadovoljni svojim vidom na daljinu, ali neki od njih nemaju zadovoljavajući vid pri gledanju na »srednjim » rastojanjima, naročito pri vožnji automobilom.

U poslednje vreme su prisutna intraokularna sočiva koja rešavaju problem daljine i srednjeg prostora i takođe omogućavaju jasan vid na rastojanju do 60 cm. Ova sočiva pripadaju grupi monofokalnih sočiva, ali imaju karakteristike bifokalnih sočiva.

Kvalitet monofokalnih sočiva se može razlikovati u zavisnosti od materijala od kojih su napravljena i nekih optičkih karakteristika vezanih za asferičnost optičkog dela. Takođe postoje i monofokalna sočiva koja u sebi sadrže žuti filter, koji ih čine korisnim zahvaljujući njihovoj zaštitnoj ulozi.

U Očnoj klinici Veselinović postoje sva najkvalitetnija monofokalna sočiva koja postoje na svetskom tržištu, a odluku o tome koje je sočivo najpogodnije, donose pacijent i hirurg nakon detaljnog ispitivanja i procene.

Torična monofokalna sočiva

Kod pacijenata koji pored katarakte imaju i različiti stepen astigmatizma, moguće je ugraditi i torično monofokalno ili multi fokalno sočivo. Kod njih je neophodno uraditi detaljna ispitivanja i procenu jačine sočiva i stepena astigmatizma.

Ugradjom toričnih sočiva se uspešno rešava i refrakciona anomalija koju je pacijent imao pre nastanka katarakte. Torična IOL su premium intraokularna sočiva koja koriguju astigmatizam kao i dalekovidost ili kratkovidost.

Slično toričnim mekim kontaktnim sočivima, tako i torična intraokularna sočiva mogu da koriguju astigmatizam zato što imaju različitu jačinu na različitim meridijanima na samom sočivu. Ova sočiva takođe poseduju posebne markere na perifernim delovima sočiva koja pomažu hirurgu da podesi orijentaciju sočiva unutar oka kako bi se najbolje postigla korekcija astigmatizma.

Asferična IOL

Tradicionana intraokularna sočiva imaju sferni optički dizajn, što znači da je prednja površina sočiva podjednako zakrivljena od centra do periferije. Mada su sferična IOL relativno laka za proizvodnju, njihov oblik ne imitira oblik prirodnog sočiva unutar oka kod koga zakrivljenost varira od centra do periferije. Drugim rečima, prirodno sočivo oka je asferično!

Zašto je to važno?

Sferična intraokularna sočiva mogu da dovedu do manjih optičkih nepravilnosti koje se zovu higher-order aberrations (HOAs), koje i tekako mogu da utiču na kvalitet vida, a pogotovu u uslovima slabe osvetljenosti kao što je vožnja automobila noću.

Sa druge strane, premium asferična introkularna sočiva mnogo više odgovaraju po obliku i optičkom kvalitetu prirodnom sočivu i upravo iz tog razloga mogu da obezbede jasniji vid – pogotovu u uslovima slabijeg osvetljenja.

Multifokalna IOL

Multifokalna su sočiva koja se sve više koriste nakon operacije katarakte i njihovo usavršavanje i poboljšanja optičkih karakteristika predstavljaju novi napredak i budućnost u rešavanju problema katarakte.

Moramo imati u vidu da katarakta nastaje kod pacijenata koji su pre njene pojave bili miopi, hipermetropi ili imali različite stepene astigmatizma.

Potoji velika grupa pacijenata koji žele da se oslobode naočara i koji ne žele da ih nose nakon operacije katarakte.

Osnovni cilj ugradnje multifokalnog sočiva kod pacijenata sa kataraktom je postizanje normalne oštrine vida na daljinu, kvalitetan vid u « među odstojanjima » i mogućnost čitajna ili korišćenje kompjutera, bez korišćenja naočara.

U poslednjih nekoliko godina postoji sve veći broj pacijenata koji nemaju kataraktu, ali imaju potrebu za nošenjem naočara za daljinu i blizinu, kod kojih se uklanjanjem providnog prirodnog sočiva i ugradnjom mulifokalnog intraokularnog sočiva rešava problem.

Svake godine pojavljuju se nova, kvalitetnija multifokalna sočiva i mi nastojimo da pratimo nove trendove i da stičemo sopstvena iskutva o tome kako su naši pacijenti zadovoljni nakon operacije. Procena koje je multifokalno sočivo najbolje za pojedinog pacijenta se vrši nakon detaljnog pregleda, kornealne topografije, OCT pregleda prednjeg i zadnjeg segmenta i svih drugih neophodnih istraživanja.

Kako su i očekivanja naših pacijenata veća, tako se i povećavaju naše obaveze da ta očekivanja ostvarimo.

U nekim slučajevima gde je kod pacijenata pored katarakte prisutno i neko drugo oboljenje (glaukom, dijabetesna makulopatija, zamućenja rožnjače, degeneracija žit mrlje i dr.), pacijentu ćemo predložiti ugradnju monofokalnog sočiva jer ćemo time postići bolji efekat u kvalitetu vida.

Multifokalna IOL spadaju u kategoriju « premium » intraokulrnih sočiva koja smanjuju ili u potpunosti redukuju Vašu potrebu za nošenjem naočara za blizu nakon hirurgije katarakte.

Svakako Vam Vaš lekar stoji na rasploganju i može Vam pomoći na samom preoperativnom pregledu pri odluci da li ste dobar kandidat za ugradnju multifokalnog IOL.

U Očnoj Klinici Veselinović postoji mogućnost ugradnje bilo kojeg multifokanog sočiva koje trenutno postoje na svetskom tržištu.

Svesni činjenice da se cene multifokalnih sočiva razlikuju međusobno, a i da su veće u odnosu na standardna monofokana sočiva, mi nastojimo da nađemo najbolje rešenje za svakog pacijenta.

Zadovoljstvo koje pacijent oseća nakon operacije katarakte i kvalitet vida koji mu omogućuje normalne životne aktivosti, za nas je najveća nagrada i satisfakcija.

Za sam kraj

Na kraju ovog teksta se nadamo da smo uspeli da Vam približimo i objasnimo novine i mogućnosti koje se u današnje vreme mogu primenti prilikom hirurgije katarkte. Kao što i sami možete zaključiti, izbor je veliki, i savremena hirurgija katarakte sa ugradnjiom premium sočiva ima za cilj da pacijentu nakon operacija obezbedi savršeno jasan vid i na daljinu i na blizinu. Zato su naši lekari tu da Vam pomognu pri odabiru i pronolaženju najboljeg rešenje za svakog od Vas posebno.

Mi smo tu da zbog Vas pratimo savremene trendove i da nastavimo da pružamo najbolje što možemo, jer na kraju svega, izbor intraokulnog sočiva je itekako važan, ali takođe i izbor hirurga kome ćete posvetiti Vaš vid.

Naš moto ostaje da bude i biće “ Vašim očima s’ ljubavlju “ još dugi niz godina.

Prof. dr Dragan Veselinović

Zakažite pregled

Pozovite KLINIKU VESELINOVIĆ i još danas zakažite pregled.

Adresa
Broj telefona
Email