';

Alegro WaveLight

Osnovna uloga ovog aparata je u određivanju dioptrije veštačkog sočiva, koje se ugrađuje pacijentima tokom operacije katarakte.

Alegro WaveLight® iograf je OLCR (Optički reflektometri niske koherentnosti) biometrijski dijagnostički uređaj za merenje aksijalnih dimenzija i prednjeg dela ljudskog oka, i određivanje odgovarajućih intraokularnih sočiva (IOL) za pacijenta. Koristi se kao priprema kod hirurgije katarakte kao i kod refraktivne hirurgije. Bazira se na nisko koherentnoj reflektometriji, najnaprednijoj i najpreciznijoj optičkoj metodi za merenje aksijalne dužine oka, sa preciznošću od 0.01 mm.

Osnovna uloga ovog aparata je u određivanju dioptrije arteficijalnog sočiva koje se ugrađuje pacijentima tokom operacije katarakte, naročito kod ugradnje premium sočiva, u čiju grupu spadaju multifokalna sočiva.

Ovim aparatom dobijaju se mnogo preciznija merenja od onih dobijenih ultrazvukom koji meri preciznošću od 0,1 mm. Takođe, u aparat je integrisan softver koji koristi 3. i 4. generaciju formula za izračunavanje dioptrijske jačine intraokularnog sočiva.

Prilagođen je za osobe sa visokom minus dioptrijom, afakne oči ili one sa silikonskim uljem u oku, a uz pomoć superluminescentne diode (SDL) bolje prodire kroz zamućeno sočivo.

Ključne funkcije aparata su

  • Meri dužinu očne jabučice
  • Meri debljinu rožnjače (pahimetrija)
  • Meri dubinu prednje očne komore
  • Meri debljinu prirodnog sočiva u oku
  • Meri debljinu mrežnjače
  • Meri zakrivljenost rožnjače (keratometriju)
  • Meri širinu zenice i odnos optičke ose u odnosu na centar zenice

Zakažite pregled

Pozovite KLINIKU VESELINOVIĆ i još danas zakažite pregled.

Adresa
Broj telefona
Email