';

Nagrada Prof. dr Draganu Veselinoviću za životno delo za 2019. godinu

GRADSKA PODRUŽNICA
SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
NIŠ
18000 Niš, Bulevar Zorana Đinđića br.50

OBAVEŠTENJE
Nagrada za životno delo za 2019. godinu
Prof. dr Dragan Veselinović

Dragan Veselinović, rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Završio je osnovnu školu u kao nosilac diplome “Vuk Karadžić”, a 1971. godine seli se sa porodicom za Niš, gde je završio gimnaziju matematičkog smera Svetozar Marković, sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu je upisao školske 1972/73 godine, a završio ga 1979. godine kao jedan od boljih studenata iz svoje generacije. U toku studija bio je demonstrator na predmetu fiziologija.

Nakon završetka studija radi godinu dana kao lekar opšte prakse u Leskovcu u okviru medicine rada i hitne službe, gde stiče prva znanja i iskustva u praktičnom radu sa pacijentima. Dobija specijalizaciju iz oftalmologije 1983. godine i započinje je u Vojnoj bolnici Niš, gde provodi godinu dana, a zatim nastavlja specijalizaciju u Klinici za očne bolesti VMA Beograd, gde 1985.godine polaže specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Nakon završene specijalizacije vraća se u Vojnu bolnicu Niš i radi kao oftalmolog sve do 1993. godine, kada prelazi u Kliniku za očne bolesti Niš i dobija zvanje asistenta. Zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Nišu stiče 2001. godine, a profesor postaje 2007. godine.

Nakon završenih poslediplomskih studija iz oblasti oftalmologije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine uspešno je odbranio magistarsku tezu pod naslovom: „Analiza etiloških faktora i terapija prednje ishemične neuropatije vidnog živca“. Doktorsku tezu pod naslovom: „Diferencijalno dijagnostički i prognostički značaj vizuelnih evociranih potencijala i elektroretinograma kod inflamatornih i ishemičnih oboljenja vidnog živca“ odbranio je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Po svom dolasku u Kliniku za očne bolesti Niš, postavljen je na mesto šefa hirurškog bloka. Prvi uvodi implantaciju intraokularnog sočiva nakon operacije katarakte klasičnom metodom 1995. godine, od kada kreće savremena hirurgija na Očnoj Klinici KC Niš. Nastavlja usavršavanje hirurgije katarakte 2003. godine, kada počinje savremenu ultrazvučnu operaciju katarakte u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Pre toga stručno se usavršavao u Engleskoj u oblasnoj bolnici u Kenterberiju i u Upsali u Švedskoj. Zahvajujući saradnji sa kolegima sa Očne klinike VMA, Beograd, 2005. godine uvodi najsavremeniju hirurgiju katarakte, fakoemulzifikaciju.

Za uvođenje novih hirurških metoda i unapređenja rada Očne klinike KC Niš 2006. godine dobija povelju Srpskog lekarskog društva podružnice Niš. Do 1999. godine bio je načelnik hiruškog odeljenja, kada je postavljen za direktora Očne klinike KC Niš na čijem čelu je bio 12 godina. Kao redovni profesor na predmetu Oftalmologija i odgovorni nastavnik za specijalizacije, aktivno je učestvovao na edukaciji velikog broja lekara na klinici, ali i širom Srbije. Bio je član odbora za magisterijuma na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2003.-2005., godine i član Saveta Medicinskog fakulteta, 2007.- 2009. godine.

Uspešno je obavio edukaciju oftalmologa u savremenim operacijama katarakte u Pirotu, Vranju, Prokuplju, Zaječaru i Boru a oftalmolozima u Prokuplju omogućio je i ostvario edukaciju iz operacije glaukoma.

U periodu od 2012. do 2019. godina prof. dr Dragan Veselinović se nalazio na funkciji predsednika Udruženja oftalmologa Srbije, što je predstavljalo značajno priznanje u njegovoj profesionanoj karijeri, priznanje od strane kolega za njegove stručne i organizacione sposobnosti.

Na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu predstavljao je srpsku oftalmologiju i uspešno ostvarivao kontakte sa mnogim značajnim oftalmolozima u Evropi i Americi. Bio je urednik nacionalnog oftalmološkog časopisa Acta ophthalmologica u periodu od 2015.-2019. godine.

Prof. dr Dragan Veselinović se u toku svoje profesionalne karijere, pored desetine hiljada operacija uspešno bavio i naučnim radom. Autor je i koautor u ukupno 157 radova, od kojih je 44 radova štampano u celini i međunarodnim i domaćim časopisima i 113 saopštenih na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Autor je dve monografije, dva poglavlja u monografijama i dva poglavlja u udžbenicima.

U toku 2005. i 2006. godine od strane Ministarstva zdravlja izabran je za člana Inicijativnog odbora za formiranje lekarske komore Srbije. Kao predstavnik Jugoistočnog regiona Srbije dao je svoj doprinos formiranju lekarske komore Srbije i uspešno organizovao prve izbore za članove Skupštine Lekarske komore za Jugoistočnu Srbiju.

Od 2008.-2009. godine bio je Generalni sekretar Gradske podružnice Srpskog lekarskog društva Niš, a od 2009. do 2019. godine je Predsednik Gradske podružnice SLD-a Niš, gde je aktivno radio i učestvovao u organizaciji stručnih sastanaka i promociji lekara u okviru ovog udruženja.

Za mnografiju “Neuritis vidnog živca” sa autorima Aleksandrom Veselinovićem i Marijom Cvetanović dobio je priznanje Niške podružnice SLD-a.
Oženjen je, supruga Slavica je primarijus, internista, onkolog, a sin Aleksandar i kći Marija su takođe oftalmolozi.

Marta meseca 2019. godine odlazi u penziju, osnivač je i direktor “Specijalne očne bolnice Veselinović”, gde i sada radi sa istom energijom i ljubavlju prema svom pozivu. Posle puno godina rada, edukacije, pisanja, predavanja, putovanja i potreba za dokazivanjem našao je svoj mir i dalje radeći ono što najbolje zna. Njegov odnos prema pacijentima pretočen je u sentencu: ”Vašim očima s ljubavlju”.

S poštovanjem,
Prof. dr Zoran Milošević
Predsednik Gradske podružnice SLD-a Niš
Niš, 25.12.2020. godine.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Podelite
Tagged in
Napišite komentar