';

Lečenje dijabetesne retinopatije

Dijabetična retinopatija je jedan od 3 najčešća uzroka slepila na svetu. Upravo iz tog razloga, redovne kontrole su izuzetno važne.

Dijabetična retinopatija predstavlja jednu od najozbiljnijih komplikacija dijabetesa i u koliko se na vreme ne leči može da dovede do trajnog gubitka vida. Razlog zašto se pacijenti nekad kasno jave svom oftalmologu, a boluju već dugi niz godina od dijabetesa, je taj što u početku dijabetička retinopatija ne daje nikakve simptome, sve dok ne dođe do uznapredovale faze bolesti.

Upravo iz tog razloga su izuzetno važne redovne kontrole oftalmologa kod ovakvih pacijenata, jer dijabetesna retinopatija je i dalje jedan od 3 najčešća uzroka slepila u svetu!

Dijabetesna retinopatija predstavlja mikroangiopatiju koja zahvata prekapilarne arteriole, kapilare i postkapilarne venule, takozvane “male krvne sudove“, iako u kasnijim stadijumima mogu biti zavaćeni i veći krvni sudovi.

Osnovna klinička podela dijabetesne retinopatije

Neproliferativnu – patološki proces se odigrava intraretinalno
Proliferativnu – patološki proces se širi na ili izvan površine retine

Patološke promene koje najviše utiču na smanjenje vidne oštrine se odigravaju u makuli ili takozvanoj „ žutoj mrlji“, koja predstavlja tačku centralnog vida u oku. Ovaj stadijum bolesti se naziva dijabetesna makulopatija i češće pogađa pacijante sa tipom II dijabetes melitusa.

Osnovni pregled pacijenata sa dijabetesnom retinopatijom obuhvata

  • Pregled indirektnom oftalmoskopijom na biomikroskopu
  • OCT makule i vidnog živca
  • Fluoresceinsku angiografiju
  • Elektrofiziološka ispitivanja (VEP/pERG)

U zavisnosti od stepena promena, mogu se primeniti različiti načini lečenja

  • Laser- fotokoagulacija retine
  • Primena intravitrealne anti-VEGF terapije
  • Primena intravitrealne kortikosteroidne terapije

Dijagnostika i lečenje dijabetesne retinopatije

Klinika Veselinović poseduje najsavremeniju opremu za dijagnostiku i lečenje dijabetesne retinopatije. U sastavu našeg Kabineta za oboljenja retine možemo izvšiti kompletnu dijagnostiku pacijenata sa oboljenjima koji zahvataju ovaj značajni deo očnog aparata, kao i sve terapijske procedure, uključujući i laserfotokoagulaciju na aparatu poslednje generacije Alcon Purepoint, kojim sprečavamo dalju progresiju bolesti i omogućavamo pacijentima očuvanje vidne oštrine i bolji kvalitet života.

Zakažite pregled

Pozovite KLINIKU VESELINOVIĆ i još danas zakažite pregled.

Adresa
Broj telefona
Email