';

Dr Marija Cvetanović

Specijalista oftalmolog

Dr Marija Cvetanović
Specijalista oftalmolog

marija.cvetanovic@klinikaveselinovic.com

HIRURGIJA KATARAKTE/PREDNJI SEGMENT/KONTAKTOLOG/OPŠTA OFTALMOLOGIJA

Rođena 1984. Godine u Nišu. Diplomirala na Medicinkom Fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,73. Zvanje specijaliste oftalmologije stiče 2016. godine

Nov 2017. – Master ekonimije (iz oblasti medicinskog turizma) Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Nov 2016. -present – Specijalista oftalmologije Klinika za očne bolesti, KC Niš

Mart 2013. – Nov 2016 Specijalistički staž Klinika za očne bolesti, KC Niš

Feb 2011. – Mart 2013. Lekar medicinske klinike za očne bolesti, KC Niš

Sep 2012. – Upisane doktorske studije Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Sep 2010. – Jan 2011 Volonterski rad Klinika za očne bolesti, KC Srbije, Beograd

2003.-2009. Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu

1999.-2003. Gimnazija “ Stevan Sremac”, Niš

USAVRŠAVANJE

 • 2007.-Mexico,Montterrey-studentska razmena , usavršavanje iz oblasti plastične hirurgije
 • 2013.-Subotica, Srbija-Bazični kurs iz ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji
 • 2014.-Sofija,Bugarska- 4Th Balkan Ophthalmic Wet Lab Course-Phaco
 • 2015.-Beograd, Srbija-Kurs Traume oka, Prof. Kuhn F.
 • 2016.- Atina, Grčka -Ophthalmos Research& Therapeutic Institute-pod mentorstvom Prof. S. Georgaras
 • 2016.- Beograd, Srbija- KBC Zvezdara- usavršavanje iz oblasti medical retina-pod mentorstvom Doc. dr V.Jakšić
 • 2016.- Ljubljana, Slovenija- Stipendija SOE grant, u trajanju od mesec dana-pod mentorstvom Prof. M.Hawlina
 • 2017.-VMA , Beograd-Usavršavanje iz oblasti katarakte
 • 2017.-Moskva, Rusija-kurs refraktivne hirurgije oka- Prof. B.Malyugin
 • 2017.-Solun, Grčka- Ophtalmica -Medical center-usavršavanje iz diajgnostike I hirurgije prednjeg segmenta oka-pod mentorstvom MD, Phd M.Balidis
 • 2018.-Milano, Italija -IV OCT retina forum

NACIONALNI I INTERNACIONALNI KONGRESI

 • Sep. 2011.- 12.Kongres oftalmolga Srbije sa internacionalnim učešćem,Aranđelovac, Srbija
 • Jun 2011.-SOE/AAO Congress, Ženeva, Švajcerska
 • Sep. 2012.- 30th ESCRS meeting( evropsko udruženje hirurga katarkte i refraktivne hirurgije)-Milano, Italija
 • Okt. 2012.-13. Kongres oftalmologa Srbije sa medjunarodnim učešćem-Beograd, Srbija
 • Maj 2013. 1. Kongres glaukomatologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Kopaonik, Srbija
 • Jun 2013.-SEEOS,( X Congress of South-East European Society of Ophthalmology), Ohrid,Makedonija
 • Sep. 2013.-14.Kongres oftalmologa Srbije sa medjunarodnim učešćem,Zlatibor, Srbija
 • Feb. 2014.-18th ESCRS winter meeting-Ljubljana, Slovenija
 • April 2014.-International symposium CORNEA, Beograd, Srbija
 • Sep. 2014.- 32th ESCRS meeting, London, Velika Britanija
 • Maj 2015. 2.Kongres glaukomatolaga Srbije sa medjunarodnim učešćem, Kopaonik, Srbija
 • Jun 2015 SOE( evropsko udruženje oftalmologa ), Beč, Austrija
 • Sep. 2015. 16. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Subotica
 • Feb. 2016.. ESCRS winter meeting, Atina, Grčka
 • Jun 2016.17.Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Srbija
 • Jun 2017. II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, Republika Srpska
 • Oct. 2017. ESCRS meeting, Lisabon,Portugalija
 • Maj 2018.-EGS (evropsko udruženje glaukomatologa), Firenca, Italija
 • Sep. 2018. 19. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik
 • Sep. 2018. 36th ESCRS meeting, Beč, Austrija

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA

 • član ESCRS (European society of cataract&refractive surgeons)
 • član EURETINA (European society of retina specialists)
 • član Udruženja oftalmologa Srbije
 • član SLD (srpskog lekarskog društva)