';

Dr Aleksandar Veselinović

Specijalista oftalmolog

Dr Aleksandar Veselinović
Specijalista oftalmolog

U radnom odnosu na neodređeno vreme na Klinici za Očne bolesti Niš od 17.06.2007.

Specijalistički staž iz oftalmologije započinje 28.04.2014. god. Specijalistički ispit polaže 19.06.2014. god. sa najvišom ocenom – deset ( 10 ) i dobija zvanje Specijaliste oftalmologije.

Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu u Nišu upisuje oktobra 2010 god. Trenutno u fazi izrade doktorske disertacije.

Školske 2011/12. godine radi kao volonter- saradnik na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetu Oftalmologija, učestvuje u vođenju vežbi studentima medicine.

Trenutno se bavi vitroretinalnom hirurgijom, hirurgijom povreda oka, hirurgijom katarakte, OCT dijagnostikom, lečenjem i dijagnostikom Senilne Degeneracije Žute mrlje (AMD) i laserfotokoagulacijom retine.

  • Pohađao je teorijsku nastavu iz primene ultrazvuka u dijagnostici – oftalmologija, od 18. do 22. juna 2010. godine u Beogradu. Proveo je dva meseca na Institutu za očne bolesti “ Prof. dr Đorđe Nešić” Kliničkog Centra Srbije u Beogradu u okviru praktične edukacije iz ultrazvučne dijagnostike oka i orbite pod mentorstvom prof. dr Ivana Stefanović i dr Smiljke Đurić.
  • Dobitnik stipendije Nemačkog udruženja oftalmologa ( DOG) , kao stipendista, oktobra 2011 god., provodi na edukaciji 2 nedelje na Univerzitetskoj Klinici u Berlinu (University Hospital Charite- Clinic for Ophthalmology, Berlin, Germany) po mentorstvom of Prof. dr Antonia Joussen.
  • U periodu od Novembra 2012. do Februara 2013. boravi na Institutu a očne bolesti, KC Srbija, Beograd, u okviru studijskog usavršavanja iz vitreoretinalne hirurgije, na Odeljenju za vitreoretinalnu hirurgiju i trumatologiju oka, pod mentorstvom Prof. dr Ivana Stefanovića.
  • Dobitnik Stipendije Austrijsko-Američke Fondacije (AAF), u okviru koje prisustvuje Medicinkom Seminaru iz Oftalmologije u Salzburgu od 7-13 Aprila 2013. god.( Salzburg medical seminars, Open medical institute stipendy)
  • Kao stipendista Evropskog udruženja oftalmologa (SOE), provodi 5 nedelja u toku novembra i decembra 2013. god. na Klinici za oftalmologiju        (Fundation Oftalmologica de Mediteraneo FOM), Valensija, Španija, takođe na odeljenju vitreoretinalne hirurgije i oboljenje retine, pod mentorstvom Prof. dr Ampea Navaro I Prof dr Maria Carmen Desco Esteban.
  • Internacionalna škola kole vitreoretinalne hururgije; The 5th Thessaloniki Vitreo-Retinal Summer School, jun 22-27. 2015. god. Solun, Grčka, Prof dr Athanasios Nikolakopoulos
  • Dobitnik stipendije EURETINA (Evropskog udruženja za oboljenja retine), edukacija u tajanju 4 nedelje (5. oktobar – 28. oktobar 2015.) The Department of Ophthalmology and Optometry of the Medical University Vienna, direktor bolnice Prof dr Ursula Schmidt-Erfurth / supervizor Univ.Prof. Dr. Michael Georgopoulos
  • Stručno usavršavanje iz oblasti vitroretinalne hirurgije aprila 2016. god. u Univerzitetskoj oftalmološkoj bolnici UZ Leuven | Campus Sint-Rafaël/ Belgija pod mentorstvom Prof dr Peter Stalmans
  • Koautor monografije „ Neuritis vidnog živca“ Prof. Dr Dragan Veselinović, dr Aleksandar Veselinović, dr Marija Cvetanović, Niš, decembar 2015. god.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja oftalmologa Srbije, Evropskog udruženja oftalmologa (SOE), Evropsko udruženja za kataraktu u refraktivnu hirurgiju (ESCRS), kao Evropskog udruženja za vitreoretinalnu hirurgiju (EVRS).

Podpredsednik je i član predsedništva Udruženja mladih oftalmologa Srbije (UMOS).

Učesnik je brojnih Kongresa SOE ( Evropsko udruženje oftalmologa – Ženeva 2011), Kongresa ESCRS ( Evropsko udruženje hirurga za kataraktu i refraktivnu hirurgiju – Stokholm 2007., Berlin 2008., Barselona 2009, Milano 2012), Kongresa Udruženja Oftalmologa Srbije ( Zlatibor 2008., Subotica 2010., Aranđelovac 2011., Beograd 2012., Zlatibor 2013., Novi Sad 2014.), naučnih skupova i simpozijuma Oftalmoloških sekcija SLD.