';

Dr Aleksandar Veselinović

Specijalista oftalmolog
Dr. Aleksandar Veselinović

Dr Aleksandar Veselinović
Specijalista oftalmolog

U radnom odnosu na neodređeno vreme na Klinici za Očne bolesti Niš od 17.06.2007.

Specijalistički staž iz oftalmologije započinje 28.04.2014. god. Specijalistički ispit polaže 19.06.2014. god. sa najvišom ocenom – deset ( 10 ) i dobija zvanje Specijaliste oftalmologije.

Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu u Nišu upisuje oktobra 2010 god. Trenutno u fazi izrade doktorske disertacije.

Školske 2011/12. godine radi kao volonter- saradnik na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetu Oftalmologija, učestvuje u vođenju vežbi studentima medicine.

Trenutno se bavi vitroretinalnom hirurgijom, hirurgijom povreda oka, hirurgijom katarakte, OCT dijagnostikom, lečenjem i dijagnostikom Senilne Degeneracije Žute mrlje (AMD) i laserfotokoagulacijom retine.

  • Pohađao je teorijsku nastavu iz primene ultrazvuka u dijagnostici – oftalmologija, od 18. do 22. juna 2010. godine u Beogradu. Proveo je dva meseca na Institutu za očne bolesti “ Prof. dr Đorđe Nešić” Kliničkog Centra Srbije u Beogradu u okviru praktične edukacije iz ultrazvučne dijagnostike oka i orbite pod mentorstvom prof. dr Ivana Stefanović i dr Smiljke Đurić.
  • Dobitnik stipendije Nemačkog udruženja oftalmologa ( DOG) , kao stipendista, oktobra 2011 god., provodi na edukaciji 2 nedelje na Univerzitetskoj Klinici u Berlinu (University Hospital Charite- Clinic for Ophthalmology, Berlin, Germany) po mentorstvom of Prof. dr Antonia Joussen.
  • U periodu od Novembra 2012. do Februara 2013. boravi na Institutu a očne bolesti, KC Srbija, Beograd, u okviru studijskog usavršavanja iz vitreoretinalne hirurgije, na Odeljenju za vitreoretinalnu hirurgiju i trumatologiju oka, pod mentorstvom Prof. dr Ivana Stefanovića.
  • Dobitnik Stipendije Austrijsko-Američke Fondacije (AAF), u okviru koje prisustvuje Medicinkom Seminaru iz Oftalmologije u Salzburgu od 7-13 Aprila 2013. god.( Salzburg medical seminars, Open medical institute stipendy)
  • Kao stipendista Evropskog udruženja oftalmologa (SOE), provodi 5 nedelja u toku novembra i decembra 2013. god. na Klinici za oftalmologiju        (Fundation Oftalmologica de Mediteraneo FOM), Valensija, Španija, takođe na odeljenju vitreoretinalne hirurgije i oboljenje retine, pod mentorstvom Prof. dr Ampea Navaro I Prof dr Maria Carmen Desco Esteban.
  • Internacionalna škola kole vitreoretinalne hururgije; The 5th Thessaloniki Vitreo-Retinal Summer School, jun 22-27. 2015. god. Solun, Grčka, Prof dr Athanasios Nikolakopoulos
  • Dobitnik stipendije EURETINA (Evropskog udruženja za oboljenja retine), edukacija u tajanju 4 nedelje (5. oktobar – 28. oktobar 2015.) The Department of Ophthalmology and Optometry of the Medical University Vienna, direktor bolnice Prof dr Ursula Schmidt-Erfurth / supervizor Univ.Prof. Dr. Michael Georgopoulos
  • Stručno usavršavanje iz oblasti vitroretinalne hirurgije aprila 2016. god. u Univerzitetskoj oftalmološkoj bolnici UZ Leuven | Campus Sint-Rafaël/ Belgija pod mentorstvom Prof dr Peter Stalmans
  • Koautor monografije „ Neuritis vidnog živca“ Prof. Dr Dragan Veselinović, dr Aleksandar Veselinović, dr Marija Cvetanović, Niš, decembar 2015. god.
  • Saopštio je značajan broj radova u domaćim i stranim stručnim časopisima kao i na simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja oftalmologa Srbije, Evropskog udruženja oftalmologa (SOE), Evropsko udruženja za kataraktu u refraktivnu hirurgiju (ESCRS), kao Evropskog udruženja za vitreoretinalnu hirurgiju (EVRS).

Podpredsednik je i član predsedništva Udruženja mladih oftalmologa Srbije (UMOS).

Učesnik je brojnih Kongresa SOE ( Evropsko udruženje oftalmologa – Ženeva 2011), Kongresa ESCRS ( Evropsko udruženje hirurga za kataraktu i refraktivnu hirurgiju – Stokholm 2007., Berlin 2008., Barselona 2009, Milano 2012), Kongresa Udruženja Oftalmologa Srbije ( Zlatibor 2008., Subotica 2010., Aranđelovac 2011., Beograd 2012., Zlatibor 2013., Novi Sad 2014.), naučnih skupova i simpozijuma Oftalmoloških sekcija SLD.