STRUČNI TIM

Tim vrhun­skih stručn­jaka Speci­jal­is­tičke ordi­nacije za očne bolesti Klinike Veselinović pomoći će Vam da saz­nate da li su Vaše oči zdrave ili da otkri­jete prve simp­tome bolesti!

Prof. Dr Dragan Veselinović, direktor

Prof. Dr Dra­gan Veseli­nović rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske 1972⁄73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

Dr Aleksandar Veselinović

Specijalista oftalmolog

Dr Marija Cvetanović

Specijalista oftalmolog

Dr Ivona Trajković

Specijalista oftalmolog

Dr Marija Itić - Todorović

Lekar na specijalizaciji

Dr Gordana Škuletić

Specijalista anesteziolog

Slađana Dinić

Optičar – Optika VIZUS V

Marija Šakota

Glavna medicinska sestra

Vesna Stojilković

Optika VIZUS V

Anđela Ivanović

Medicinska sestra

Milena Krstić

Odgovorna medicinska sestra

Maja Vacić

Medicinska sestra

Call Now ButtonPozovite