';

STRUČNI TIM

Oslonite se na veliko iskustvo prof. dr Dra­gana Veseli­novića i njegovog stručnog tima.

Prof. Dr Dragan Veselinović
direktor

Prof. Dr Dra­gan Veseli­nović rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske 1972./73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

Prof. dr Mirko Jankov
Stručni konsultant

Dr Aleksandar Veselinović
Specijalista oftalmolog

Dr Marija Veselinović
Specijalista oftalmolog

Dr Ivona Trajković
Specijalista oftalmolog

Dr Gordana Škuletić
Specijalista anesteziolog

Dr Tanja Kovačević
Specijalista anesteziolog

Dr Marija Itić Todorović
Specijalista oftalmolog

Dr Slobodan Kostić
Lekar na specijalizaciji

Milena Krstić
Odgovorna medicinska sestra

Milica Knežević
Medicinska sestra tehničar

Dragana Savović
Medicinska sestra tehničar

Marija Petrović
Medicinska sestra 

Marina Rakonjac
Medicinska sestra 

Vesna Ilić
Optičar – Optika Veselinović

vesna_s

Vesna Stojilković
Optika Veselinović

Opticar Marija Petrovic

Marija Petrović
Optičar – Optika Veselinović