';

Cenovnik

Pregledi, intervencije, operacije i načini plaćanja.
Prvi pregled Profesora
cena
5000 rsd
Prvi pregled specijaliste
cena
4000 rsd
Prvi pregled vitroretinalog hirurga
cena
4500 rsd
Kontrolni pregled (do 1 mesec)
cena
3000 rsd
Dioptrijski pregled
cena
3000 rsd
Dioptrijski pregled kod dece (cikloplegija)
cena
4000 rsd
OCT makule – oba oka
cena
4000 rsd
OCT PNO oba oka
cena
4000 rsd
OCT prednjeg segmenta oka
cena
4000 rsd
Kornealna topografija oba oka
cena
4000 rsd
Ispitivanje vidnog polja (kompjuterizovana perimetrija)
cena
4500 rsd
Kompletno ispitivanje u smislu glaukoma
cena
12000 rsd
Ultrazvučna dijagnostika oba oka
cena
5000 rsd
Fitovanje kontaktnih sočiva
cena
4000 rsd
Ispiranje suznih kanala
cena
4000 rsd
Blefarotermo terapija
cena
1500 rsd
Blefarotermo terapija sa expresijom meibonovih žlezda
cena
3000 rsd
Pregled periferije očnog dna u midrijazi
cena
3000 rsd
Preoperativni pregled za operaciju katarakte
cena
10000 rsd
Kompletan predoperativni pregled sa pregledom interniste i lab. Analizama krvi
cena
13000 rsd
Operacija katarakte sa ugradnjom standardnog monofokalnog sočiva
cena
850-950€
Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog monofokalnog sočiva
cena
1000€
Operacija katarakte sa ugradnjom monofokal plus sočiva (unapređen vid na srednju distancu)
cena
1200€
Operacija katarakte sa ugradnjom EDOF sočiva
cena
1350€
Operacija katarakte sa ugradnjom multufokalnog sočiva
cena
1600-1800€
Operacija katarakte sa ugradnjom toričnog sočiva
cena
1300€
Operacija komplikovane katarakte
cena
1300€
Sekundarna implantacija sočiva
cena
1400€
Pupiloplastika
cena
550€
Trepanotrabekulektomija (TTR)
cena
800€
Ugradnja Ahmedove vlavule
cena
2500€
Operacija ugradnje ex press shunt-a
cena
1400€
Pars plana vitrektomija (PPV)
cena
2200€
Pars plana vitrektomija sa operacijaom katarakte i ugradnjom sočiva
cena
2400€
Kompleksna pars plana vitrektomija
cena
2700€
Evakuacija silikonskog ulja
cena
1000€
Revizija i zamena silikonskog ulja
cena
1500€
Pripremni pregled za operaciju skidanja dioptrije
cena
9000 rsd
Operacija skidanja dioptrije – mikrokeratim LASIK
cena
500€ po oku
Operacija skidanja dioptrije PRK
cena
500€ po oku
LFK focalis
cena
8000 rsd
LFK baragge perifericae retinae
cena
22000 rsd
LFK panretinalis
cena
25000 rsd
ND yag laser capsulothomia
cena
10000 din
ND yag laser iridothomia
cena
22000 rsd
Aplikacija Anti VEGF terapije
cena
25000 – 125000 rsd
Aplikacija OZURDEX
cena
115000 rsd
Operacija ektropijuma
cena
70000 rsd
Operacija entropijuma
cena
70000 rsd
Operacija ptoze
cena
75000 rsd
Operacija pterigijuma
cena
36000 rsd
Operacija halaciona
cena
22000 rsd
Operacija Xantelasme
cena
33000 rsd
Operacija blefarohaleze (oba oka)
cena
84000 rsd
Hirurška obrada povrede prednjeg segmenata oka
cena
95000 rsd