Cenovnik

Cene naših usluga

1. PRVI OFTAMOLOŠKI PREGLED- PROFESOR 3,000.00
2. PRVI OFTAMOLOŠKI PREGLED- DOKTORA 2,000.00
3. KONTROLNI OFTAMOLOŠKI PREGLED 1,500.00
4. PREGLED U MIDRIJAZI 800.00
5. ULTRAZVUČNI PREGLED- KALKULACIJA IOL 2,500.00
6. MERENJE OČNOG PRITISKA 500.00
7. ISPIRANJE SUZNIH KANALA 2,000.00
8. SKIASKOPIJA 1,000.00
9. SUBKONJUKTIVALNA TERAPIJA 600.00
10. UKLANJANJE STRANOG TELA 2,000.00
11. ISPITIVANJE SUZNOG FILMA 800,00
12. SHIRMER TEST 1,000.00
13. ISPITIVANJE KOLORNOG VIDA 1,000.00
14. FITOVANJE KONTAKTNOG SOČIVA 1,500.00
15. KONTROLA KONTAKTNOG SOČIVA 1,000.00
16. GONIOSKOPIJA 1,500.00
17. KAVER TEST 1,000.00
18. PERIMETRIJA 2,500.00
19. ULTRAZVUČNA PAHIMETRIJA 1,500.00
20. ISPITIVANJE RAZROKOSTI 1,000.00
21. TONOMETRIJA 800.00
22. PREGLED STAKLOM SA TRI OGLEDALA 2,000.00
23. ODREĐIVANJE DNEVNE KRIVULJE 1,000.00
24. BRIS JEDNOG OKA 500.00
25. ABRAZIJA ROŽNJAČE 800.00
26. ABRAZIJA EPITELA ROŽNJAČE 1,500.00
27. APLIKACIJA LEKA LOKALNO 300.00
28. SKIDANJE KONACA SA ROŽNJAČE 1,000.00
29. OCT MAKULE ILI OCT PAPILE OBA OKA 3,500.00
30. DAVANJE PERIBULBARNIH INJEKCIJA 1,000.00
31. OKLUZIJA OKA 500.00
32. BIOMETRIJA( A Scan) 2,500.00
33. SISTEMATSKI 1. 1,000.00
34. SISTEMATSKI 2. 1,500.00
35. OCT JENOG OKA MAKULE ILI PAPILE 2,000.00
36. ISPITIVANJE GLAUKOMA 8,000.00
37. YAG CAPSULOTOMIA 5,000.00
38. YAG LASER IRIDOTOMIJA 6,000.00
39. PARABULBARNO TRIAMCILIN 3,500.00
40. INTRAVITRALNA TRIAMCINOLIN 15,000.00
41. TONOMETAR KRIVULJA 1,000.00
42. APLIKACIJA MEKOG KS TERAPIJA 1,000.00
43. DAVANJE RETROBULBARNA 1,200.00
44. ANTIVEGF TERAPIJA I DOZA 25,000.00
45. ANTIVEGF TERAPIJA II DOZA 25,000.00
46. FAKO-ASPHERIC SOČIVO 850 102,850.00
47. FAKO 750 90,750.00
48. FAKO KATARAKTA 700 84,700.00
49. SEKUNDARNA IMPLANTACIJA IOL-A 600 72,600.00
50. FAKO 650 78,650.00
51. OPERACIJA PTERIGIJUMA 31,000.00
52. OPERACIJA REC TERIGIJUMA 43,400.00
53. OPERACIJA STR.PO MIŠIĆ 37,200.00
54. OPERACIJA EVERZIJA PUNKTUMA 18,600.00
55. OPERACIJA PTUZE 43,400.00
56. UKLANJANJE VERUKE 12,400.00
57. GLAUKOM 68,200.00
58. KOMBINACIJA OPERACIJE KATARAKTA+GLAUKOM 161,200.00
59. KATARAKTA EXTRA KAP EX 68,200.00
60. UKLANJANJE XANTHELAZME 12,400.00
61. KAPCI-OPERACIJA ETROPIJUMA 37,200.00
62. KAPCI-OPERACIJA ENTROPIUMA 37,200.00
63. UKLANJANJE TUMORA KAPAKA 49,600.00
64. EXKOKLEACIJA CHALACION 8,000.00
65. OBRADA RANE KAPKA 18,600.00
66. BLEFAROGRAFIJA 18,600.00
67. ECCE KATARAKTE SA UGRADNJOM SOČIVA 62,000.00
68. FAKO EMULZIFIKACIJA 124,000.00
69. REVIZIJA SEKUNDARNE KATARAKTE 62,000.00
70. REŠAVANJE MAL.POZICIJE 49,600.00
71. FAKOEMULZIFIKACIJA SUBLUKSIRANOG SOČIVA 124,000.00
72. ASPIRACIJA SOČIVNIH MASA 74,400.00
73. SEKUNDARNA IMPLANTACIJA IOL 74,400.00
74. FAKO KATARAKTA PMA 80,600.00
75. ZAMENA IOL 136,400.00
76. PREDNJA VITREKTOMIJA 148,800.00
77. OPERACIJA GLAUKOMA IMPLANTACIJA EXPRES SHANT 186,000.00
78. APLIKACIJA TRIAM ILI ANTIBIOTIK 25,000.00
79. APLIKOVANJE LUCENTISA 124,000.00
80. APLIKACIJA LEKA EYLEA 99,200.00
81. KOMBINACIJA OPERACIJE KATARAKTA I EXP. 210,800.00
82. ANTI VEGF TERAPIJE U CA 12,400.00
83. ODREĐIVANJE DIOPTRIJE 1,500.00
84. SISTEMATSKI PREGLED 3 500.00
85. PRVI PREGLED UZ 4,000.00
86. DRUGI PREGLED UZ 2,000.00
87. SISTEMATSKI PREGLED 4 800.00
88. SISTEMATSKI PREGLED 5 900.00
89. SEKUNDARNA IMPLANTACIJA IOL 49,600.00
90. ANTI VEGF TERAPIJA 25,500.00
91. FAKO ASFERIC 800 99,200.00
92. BLEFEROTERMO 1,000.00
93. SNIMANJE FUNDUS KAMEROM 1,500.00
94. BLEFEROHALAZA 24.800.00
95. SISTEMATSKI 6 750.00
96. SISTEMATSKI 7 950.00
97. ANTI VEGF TERAPIJA 25,000.00
98. SPECIJALISTIČKI PREGLED 5,000.00
99. EPILACIJA TREPAVICA DIJATERMIJOM 12,300.00
101. LFK FOCALIS 6,000.00
102. FAG 9,000.00
103. LFK BARAGE RETINE 15,000.00
104. LFK PANRETINALIS 22,000.00
105. HERTEL 1,500.00
106. SPECIJALISTIČKI IZVEŠTAJ 1,500.00
107. REVIZIJA 12,400.00
108. KONTROLNI OCT 2,000.00
109. KONTROLNI OCT I OKA 1,000.00
110. UŠIVANJE KAPKA 8,000.00
111. EXTRACTIO CORPUS ALLIENI IN CA 18,600.00
112. SUBTENON TRIAMCINOLON 8,000.00
113. OCT MAKULE I PAPILE 5,000.00
114. OCT MAKULE I PAPILE I OKA 2,500.00
115. OZURDEX 111,600.00
116. PB DEXASON 3,500.00
117. EXPRESIJA MEIBONOVIH ŽLEZDA 1,000.00
118. FOTOKAMERA PREDNJEG SEGMENTA 1,500.00
119. CISTE 31,000.00
120. APLIKACIJA LEKA EYLEA 111,600.00
121. FAKO IOL 500 62,000.00
122. FAKO IOL 800 99,200.00
123. INTRAVENSKA INJEKCIJA 900.00
124. INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA 700.00
125. DAVANJE INFUZIJE 1,600.00
127. UGRADNJA MULTIFOKALNOG IOL 167,400.00
128. UGRADNJA TORIČNOG SOČIVA 148,800.00
129. DAKRIOCISTORINOSTOMIJA 161,200.00
130. UKLANJANJE PAPILOMA 8,000.00
131. PERIMETRIJA I OKA 1,250.00
132. PREGLED VITRORETINALNOG HIRURGA 4,000.00
133. SISTEMATSKI PREGLED 850.00
134. CILJANI PREGLED OČIJU 1,300.00
135. DILATACIJA PUNKTUMA 2,000.00
136. DIPROPHOS AMPULA 500.00
137. OCT ANGIOGRAFIJA 14,000.00
138. FAKO 600 72,600.00
139. UZ PREGLED SADRŽAJ ORBITE 2,180.00
140. INTRAKAPSULARNA EKSTRACIJA PRIRODNOG SOČIVA SA ISERCIJOM SAVITLJIVOG VEŠTAČKOG SOČIVA 38,284.19
141. PARTICIPACIJA ZA UGRADNJU SOČIVA 1 868.00
142. PARTICIPACIJA ZA UGRADNJU INTRAOKULARNOG SOČIVA 2 496.00
143. VITREKTOMIJA 217,800.00
144. PARTICIPACIJA ZA UGRADNJU SOČIVA 3 476.00
145. VITREKTOMIJA S GASOM 181,500.00
146. ATEROM 16,000.00
147. SISTEMSKI PREGLED 600.00
148. VITREKTOMIJA SA UGRADNJOM SOČIVA 240,000.00
149. ULTRAZVUČNA OPERACIJA KATARAKTE SA MINIMALNIM REZOM (MICRO INCISION) SA IMPLANTACIJOM IOL-A SA UV FILTEROM 115,000.00

Načini plaćanja

O način­ima gotovin­skog i bez­go­tovin­skog plaćanja med­i­cin­skih usluga u očnoj bolnici Klinika Veselinović možete se detaljno raspi­tati u sekre­tar­i­jatu Klinike (info@klinikaveselinovic.com). Klinika Veselinović je omogućila paci­jen­tima i kred­i­ti­ranje troškova lečenja.

Pored gotovin­skog plaćanja moguće je i plaćanje plat­nim i kred­it­nim kar­ti­cama VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­Card, Mae­stro, DinaC­ard, Din­ers, WEB kred­itima i uplatom preko računa.