';

Retinalna migrena

Retinalna migrena je redak tip migrene sa karakterističnom aurom. Za razliku od drugih tipova migrene sa aurom, retinalna migrena zahvata samo jedno oko. Zahvatanje jednog oka je karakteristično za retinalnu migrenu. Može se jeviti u obliku pojave treperavog svetla ili privremenog potpunog gubitka vida. Vizuelni simptomi nastaju postepeno u trajanju od jednog sata.

Glavobolja može nastati istovremeno sa pojavom vizuelnih simptoma ili nakon sat vremena.

Učestalost retinalnih migrena je kod jednog pacijenta u odnosu na 200 pacijenata sa migrenoznim glavoboljama.

Neko opisuje ovaj tip migrene kao oftalmičnu migrenu, vizuelnu migrenu il okularnu migrenu. Ipak , simptomi kod ovih stanja se donekle razlikuju.

Uzroci:

Eksperti smatraju da retinalna migrena nastaje kao poslledica spazma krrvnih sudova oka, usled čega nastaje redukcija protoka krvi u oku. Kada nastane relaksacija krvnih sudova I protok krvi se normalizuje, simptomi obično nestaju I vid se vraća na normalu.
Ne postoji poseban okidač za nastak retinalne migrene, ali to su uobičajeni faktori koji uzrokuju I klasičnu migrenu.

 •  Emocionalni stres, pritisak, umor
 • Osetljivost na specifičnu hranu
 • Previše kofeina
 • Prejaka svetlost ili buka
 • Promene u navikama vezanim za san
 • Hormonalne prome kod žena
 • Lekovi koji mogu dovesti do otoka u krvnim sudovima
 • Intezivna I česta primena lekova protiv bolova
 • Smanjen unos hrane I tečnosti

Poseban rizik za nastanak retinalne migrene imaju:

 • Mlađi od 40 godina
 • Osobe sa porodičnom istorijom migrene
 • Udruženost sa aterosklerozom, epilepsijom,lupusom ili anemijom srpastih ćelija.
 • U praksi , češće se jedlja kod žena .

Simptomi:

Vizuelni poremećaji traju najduže sat vremena, ali pulzirajuća glavbolja može trajati I nakon prolaska smetnji sa vidom. Klasično , retinalna migrena se javlja u ponovljenim atacima različitog stepena poremećaja vida , koji predhode nastanku glavobolje.
Kod retinalnih migrena, aura nastaje kao posledica spazma krvnih sudova oka I zahvata samo jedno oko.

Karaktersitike aure uključuju:

 • Pojava fleša, mehurića ili treperavog svetla
 • Pojavu tamne mrlje ucentralnm delu vidnog polja.
 • Privremeni potpuni gubitak vida.

Ove smetnje se postepeno pojačavaju u roku od 5 munuta I traju od 5-60 minuta. U roku od 60 minuta nakon pojave vizuelnih aura, počinje faza glavobolje.

Migrenozna glavoolja može biti pulzirajuća ili u serijama napada, umerenog ili jakog inteziteta, uz pojačanje na aktivnost, kao što je kretanje ili penjanje uz stepenice.

Migrenoznu glavobolju može biti udružena sa mučninom I povraćanjem, fotofobijom, smanjenom tolorencijom na zvuk. Obično glavobolja traje do 4 sata, a često je udružena sa ukočenošću vilice I ramena sa iste strane.

Dijagnoza se postavlja posle detaljne anamneze I detaljnog pregleda uz isključenje eventualno drugih neuroloških bolesti.
Pojava obostranih ispada u vinom polju može biti znak ozbiljnih neuroloških oboljenja, I zbog toga zahteva obavezan pregled vidnog polja.

Lečenje retinalne mirene zavisi od godina pacijenta I njene učestalosti. U praksu se lečenje sprovoddi kao I kod ostalih tipova migrene. U terapiji se daju nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što su aspirin I ibubrufen da umanje bol I inflamaciju. Kod pojave mučnine daju se odgovarajući lekovi. Obično se ne daju triptan I ergotamine, koje se propisuju kod druguh klasičnih slučajeva migrene.

Kod čestalih pojave mogu se u prevenciji dati lekovi iz grupe beta blokatora radi relaksacije krvni sudova, blokatori kalcijumovih kanala u cilju prevencije konstrikcije krvnih sudova a u retkim slučajevima I antidepresivni I antikonvulzivni lekovi lekovi. Kod pušača se preporučuje prekid pušenja I eventualni prekid kontraceptivnih lekova kod žena, ukoliko ih koriste.

Ne postoji specifični protokol u lečenju retinalne migrene.

Smenje vida su obično privremene, ali ukoliko su uučestale I trajne zahtevaju ozbilniji pristup I terapiju..

U praksu, izuzetno je mali ruzik da će retinalna migrena izazvati oštećenje na retini I krvnim sudovima.

Lekovi koji se koriste u prevenciji I lečenju retinalnih migrena, mogu prouzrokovati druge zdravstvene problem kod pacijenata, kao što subolovi u stomaku, krvarenje I ulkus želidca. Zbog toga njihova promene treba biti dozirana I pod stalnom kontrolom.

Pacijenti sa retinalnim migrenama moraju biti stalno pod kontrolom oftalmologa.

PDF
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
 • Pinterest
Podelite
Tagged in
Napišite komentar