';

Patologija i bolesti vidnog živca

Mnogo oboljenja dovodi do promene na vidnom živcu, koji prolazi kroz ceo mozak i stoga je veoma značajna neurooftamologija kao grana medicine koja povezuje oftamologiju, neurohirurgiju i neurologiju.

Učestalost bolesti vidnog živca nije zanemarljiva, od nekih bolesti koje se vrlo stručno leče, do nekih stanja kod kojih se nažalost teže može primeniti adekvatna terapija

kaže prof. dr Dragan Veselinović, jedan od autora knjige „Neuritis vidnog živca„, namenjene oftalmolozima, lekarima na specijalizaciji i lekarima opšte prakse.

Rano otkrivanje, prepoznavanje bolesti vidnog živca i njegovo pravovremeno lečenje uvek dovodi do uspeha.

Veliki je dijapazon bolesti koje zahvataju vidni živac, a godine pacijenata mogu često usmeriti lekare pa njihovom prepoznavanju, budući da se neke učestalije javljaju kod mlađih, a druge kod starijih pacijenata.

Video sa promocije

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Podelite
Tagged in
Napišite komentar