Refrakcija oka

Odnos koji pos­toji između dužine oka i nje­gove moći prela­manja naziva se refrakcijom.

Call Now ButtonPozovite