Glaukom

1 – 2% celokupne pop­u­lacije iznad 40- te godine živ­ota boluje od glaukoma dok se pro­ce­nat obolelih povećava i do 5% kod osoba preko 60 godina.

Call Now ButtonPozovite