';

CENOVNIK

Pregledi, intervencije, operacije i načini plaćanja.

Cenovnik usluga

1. Prvi oftamološki pregled – profesor 5000,00 RSD
2. Prvi oftal­mološki pre­gled specijalista 3000,00 RSD
3. Pregled – vitroretinalnog hirurga 4000.00 RSD
4. Kon­trolni pregled (do mesec dana) 2500,00 RSD
5. Sistematski pregled 600,00 RSD
6. Sistematski pregled 900,00 RSD
7. Sistematski pregled 1500,00 RSD
8. Dioptrijski pregled 2500,00 RSD
9. Dioptrijski pregled kod dece (ucikloplegiji) 3000,00 RSD
10. Predoperativni pregled kod operacije katarakte 7500,00 RSD
11. Ispitivanje suznog filma 800,00 RSD
12. Širmer test / but test 1200,00 RSD
13. Ispitivanje kolornog vida 1200,00 RSD
14. Fitovanje kontaktnog sočiva 3500,00 RSD
15. Kontrola kontaktnog sočiva 2500,00 RSD
16. Gonioskopija 1500,00 RSD
17. Kaver test 1000,00 RSD
18. Perimetrija oba oka 4000,00 RSD
19. Ultrazvučna pahimetrija 1500,00 RSD
20. Ispitivanje razrokosti 1000,00 RSD
21. Tonometrija – aplanaciono merenje 800,00 RSD
22. Pregled staklom sa tri ogledala 3000,00 RSD
23. Određivanje dnevne krivulje 1200,00 RSD
24. Bris jednog oka 500,00 RSD
25. Abrazija rožnjače 800,00 RSD
26. Abrazija epitela rožnjače 1500,00 RSD
27. Aplikacija leka lokalno 300,00 RSD
28. Skidanje konaca sa rožnjače 1200,00 RSD
29. OCT vidnog živca oba oka 4000,00 RSD
30. OCT makulje oba oka 4000,00 RSD
31. OCT prednjeg segmenta oba oka 4000,00 RSD
32. Angio OCT 4000,00 RSD
33. Fluorescinska angiografija (FAG) 12000,00 RSD
34. Kornealna topografija oba oka 6000,00 RSD
35. Kornealna topografija jednog oka 3000,00 RSD
36. Aplikacija mekog KS terapija 1000,00 RSD
37. Ispiranje suznih kanala 2500,00 RSD
38. Blefatermo tretman kapaka 1000,00 RSD
39. Blefatermo sa expresijom meibomovih žlezdi 2500,00 RSD
40. Hertel – merenje protruzije bulbusa 1500,00 RSD
41. Kompjuterizovana biometrija 1500,00 RSD
42. Pregled periferije očnog dna u midrijazi 3000,00 RSD
43. Merenje očnog pritiska 500,00 RSD
44. Skijaskopija 3000,00 RSD
45. Ispitivanje vidnog polja (oba oka) 4000,00 RSD
46. Ispitivanje vidnog polja (jedno oko) 2000,00 RSD
47. Ispitivanje u smislu glaukoma 12000,00 RSD
48. Davanje parabulbarnih injekcija 1200,00 RSD
49. Davanje retrobulbarnih injekcija 1200,00 RSD
50. Ekstrakcija stranog tela rožnjače 1200,00 RSD
51. Anti VEGF terapija 25000,00 RSD
52. Aplikovanje lucentisa 125000,00 RSD
53. Aplikacija leka EYLEA I 125000,00 RSD
54. Aplikacija Triamcinolona intravitrealno 9600,00 RSD
55. Aplikacija Triamcinolona peribulbarno 4000,00 RSD
56. YAG kapsulotomija 12000,00 RSD
57. YAG laser iridotomija 12000,00 RSD
58. LFK focalis 8000,00 RSD
59. LFK barrage 20000,00 RSD
60. LFK panretinalis 22000,00 RSD
61. Prvi pregled UZ oba oka 5000,00 RSD
62. Drugi pregled UZ jedno oko 2500,00 RSD
63. Biometrija (A – scan) / kalkulacija IOL 3000,00 RSD
64. Operacija ektropijuma 65450,00 RSD
65. Operacija entropijuma 65450,00 RSD
66. Operacija xanthelazme 29750,00 RSD
67. Operacija blepherohalaze oba oka 83300,00 RSD
68. Operacija blepherohalaze jednog oka 41650,00 RSD
69. Operacija ptoze (suspenzionom metodom) 71400,00 RSD
70. Hiruška obrada rane rožnjače i beonjače 71400,00 RSD
71. Hiruška obrada povrede prednjeg segmenta 95200,00 RSD
72. Exkokleacija chalaction 12000,00 RSD
73. Operacija pterigijuma 36000,00 RSD
74. Operacija rec pterigijuma (MMC) 41650,00 RSD
75. Pupiloplastika 59500,00 RSD
76. Uklanjanje veruke 4000,00 RSD
77. Aterom 16000,00 RSD
78. Epilacija trepavica dijatermijom 12500,00 RSD
79. Okluzija oka 500,00 RSD
80. Operacija ciste – tumora 31000,00 RSD
81. Fako – Aspheric sočivo 107000,00 RSD
82. Fako – Hanita sočivo 95200,00 RSD
83. Fako – Alkon sočivo 119000,00 RSD
84. Sekundarna implantacija IOL-a 71400,00 RSD
85. Fako – bifokalno sočivo 119000,00 RSD
86. Ugradnja multifokalnog IOL – Alcon 154700,00 RSD
87. Ugradnja toričnog sočiva 154700,00 RSD
88. Dakriocistorinostomija 184450,00 RSD
89. Revizija 12400,00 RSD
90. Ušivanje kapka 8000,00 RSD
91. Exttractio corpus allieni in ca 18600,00 RSD
92. Uklanjanje papiloma 8000,00 RSD
93. Operacija glaukoma (trabekulektomija) 95200,00 RSD
94. Lavaza prednje očne komore 24000,00 RSD
95. Revizija dehicencije 5000,00 RSD
96. Kombinacija operacija katarakte + glaukoma 166600,00 RSD
97. Katarakta extra kap ex 68200,00 RSD
98. Obrada rane kapka 18200,00 RSD
99. Blefarografija 18200,00 RSD
100. Ecce katarakte sa ugradnjom sočiva 77350,00 RSD
101. Fako emulzifikacija subluksiranog sočiva 120000,00 RSD
102. Revizija sekundarne katarakte 62000,00 RSD
103. Rešavanje mal.pozicije IOL 59500,00 RSD
104. Fakoemulzifikacija subluksiranog sočiva 166600,00 RSD
105. Aspiracija sočivnih masa 59500,00 RSD
106. Sekundarna ugradnja Irisclip sočiva kod Afakije 154700,00 RSD
107. Sekundarna ugradnja three piece sočiva (skeltalna fikcaija) 154700,00 RSD
108.Operacija subluksiranog sočiva + IOL + ctr 154700,00 RSD
109. Operacija strabizma 95200,00 RSD
110. Aplikacija trimcinolina ili antibiotika intravitrealno 25000,00 RSD
111. Pars plana vitrektomija 283000,00 RSD
112. Pars plana vitrektomija sa ugradnjom IOL-a 285600,00 RSD
113. Kompleksna pars plana vitrektomija 330000,00 RSD
114. Kompleksna sa ugradnjom IOL-a 357000,00 RSD
115. Vađenje silikonskog ulja 107000,00 RSD
116. Zamena silikonskog ulja 142000,00 RSD
117. Uz pregled sadržaj orbite 2180,00 RSD
118. Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa isercijom savitljivog veštačkog sočiva 38284,19 RSD
119. Participacija za ugradnju sočiva 1 868,00 RSD
120. Participacija za ugradnju intraokularnog sočiva 2 496,00 RSD
121. Participacija za ugradnju sočiva 3 476,00 RSD
122. Ozurdex 111600,00 RSD
123. PB Dexason 4000,00 RSD
124. Intravenska injekcija 900,00 RSD
125. Intramuskularna injekcija 700,00 RSD
126. Davanje infuzije 1600,00 RSD
127. Diprophos ampula 500,00 RSD
128. Ugranja multifokalnog IOL – Jonson 178500,00 RSD
129. Fako 700 83300,00 RSD
130. Fako 750 89250,00 RSD
131. Fako 850 101000,00 RSD
132. Fako 950 113000,00 RSD
133. Fako 1200 multi-alkon 142800,00 RSD
134. Fako 1400 multi-alkon 166200,00 RSD
135. OCT oba oka 8000,00 RSD
136. OCT jednog oka 4000,00 RSD
137. OCT prednjeg segmenta oka 2000,00 RSD
138. Fluorescinska angiografija oka 6000,00 RSD
139. Aterom jednog oka 8000,00 RSD
140. S/C dexason 600,00 RSD
141. Kontrolni oct jednog oka 2000,00 RSD
142. Evisceractio bulby 60000,00 RSD
143. Ispiranje jednog suznog kanala 1500,00 RSD
144. Uklanjanje stranog tela 2000,00 RSD
145. Operacija bez ugradnje IOL-a 65500,00 RSD
146. Ispirajne suznih kanala kod beba 5000,00 RSD
148. Sondiranje suznog kanala jednog oka 59500,00 RSD
149. Sondirajne suznog kanala oba oka 83300,00 RSD
150. Snimanje fundus kamerom oba oka 2000,00 RSD
151. Kontrolni UZ oba oka 5000,00 RSD
152. Kontrolni UZ jednog oka 2500,00 RSD
152. Vitrektomija 3 142800,00 RSD
153. Kontrolni KVP 3000,00 RSD
154. Ciljani pregled 2000,00 RSD
155. Lekarsko uverenje 5000,00 RSD
156. Pars plana vitrektomija 1 214200,00 RSD
157. Vitrektomija 4 297500,00 RSD
158. Uklanjanje papiloma 8000,00 RSD
159. Aplikacija leka Eylea 2 95200,00 RSD
160. Kontrola dacriociste 4000,00 RSD
161. Excizija TU kapaka sa PH analizom 65450,00 RSD
162. Fako-multifokal 2 320000,00 RSD
163. Vitrektomija 5 273700,00 RSD
164. OCT macule jednog oka 2000,00 RSD
165. OCT PNO jednog oka 2000,00 RSD
166. Vađenje silikonskog ulja 95200,00 RSD
167. Sekundarna ugradnja sočiva 119000,00 RSD
168. Sistematski pregled 1000,00 RSD
169. Ciljani oftamološki pregled 1300,00 RSD
170. Laserska korekcija dioptrije po oku 59500,00 RSD
171. Vitrektomija 6 261800,00 RSD
172. Vitrektomija 7 226100,00 RSD
173. Kućne posete 5000,00 RSD
174. Ušivanje konjuktive 8000,00 RSD
175. Ubacivanje silikonskog ulja 2 107000,00 RSD
176. Operacije katarakte + glaukom 154700,00 RSD
177. Fako Rayner 48300,00 RSD
178. Fako Rayner 2 80000,00 RSD
179. Preoperativni pregled za refrakcionu hirurgiju 9000,00 RSD
180. Fitovanje skleralnih sočiva 5000,00 RSD
181. Sistematski life impuls 700,00 RSD
182. Bifokalno sočivo lux smart 154700,00 RSD
183. Aplikacija leka Beovu
80000,00 RSD

Načini plaćanja

O način­ima gotovin­skog i bez­go­tovin­skog plaćanja med­i­cin­skih usluga u očnoj bolnici Klinika Veselinović možete se detaljno raspi­tati u sekre­tar­i­jatu Klinike (info@klinikaveselinovic.com). Klinika Veselinović je omogućila paci­jen­tima i kred­i­ti­ranje troškova lečenja.

Pored gotovin­skog plaćanja moguće je i plaćanje plat­nim i kred­it­nim kar­ti­cama VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­Card, Mae­stro, DinaC­ard, Din­ers, WEB kred­itima i uplatom preko računa.